събота, 11 февруари 2012 г.

Желая ти ♥ I wish you

By marianaBak This photo is © All Rights Reserved

 Неотдавна, на летището дочух баща и дъщеря да си говорят, преди да се разделят завинаги.
Нейния полет беше обявен и приканваха пътниците към самолета. Стоейки близо до входната врата, тя каза:
“Татко, съвместния ни живот беше повече от достатъчно. Обичта ти е всичко, от което имах нужда. Желая и на теб достатъчно, татко”.
Целунаха се за довиждане и тя тръгна. Той се приближи до прозореца, до който бях седнал и аз. Видях че той искаше и имаше нужда да поплаче.

Опитах се да не го безпокоя, но той ме покани като ме попита:
– Казвал ли си довиждане на някой, знаейки че е завинаги?
– Да, казвал съм.
И с това нахлуха спомените за времето, когато изразих моята любов и признателност към баща си и това което беше направил за мен. Съзнавайки че дните му са преброени, направих всичко възможно да му кажа лице в лице, колко много той значи за мен. Така че знаех какво изживяваше човека, с когото говорех.
– Извини ме, но по какъв случай е това сбогуване? – попитах аз.
– Стар съм, а тя живее много далече. Има да премина през някои предизвикателства, и съзнавам, че всъщност следващото й идване ще е за погребението ми – отговори той.
– Докато се сбогувахте, дочух, че каза “Желая ти достатъчно”. Мога ли да попитам, какво означава това?
Той се усмихна.
– Това е пожелание, което се е предавало с поколенията. Родителите ми го казваха на всеки. Мъжът замълча, погледна нагоре, като че ли се опитваше да си спомни подробности и се усмихна още повече.
– Когато си казахме “Желая ти достатъчно”, ние пожелахме на другия достатъчно хубави неща в живота, които да му помагат. – Той се обърна към мен, и продължи като че ли рецитираше нещо:

Желая ти достатъчно слънце, за да запазиш мирогледа си светъл!
Желая ти достатъчно дъжд, за да оцениш слънцето още повече!
Желая ти достатъчно щастие, за да запазиш духа си жив!
Желая ти достатъчно болка, че и най-малките радости в живота да изглеждат много по-големи!
Желая ти достатъчно да получиш, за да задоволиш желанията си!
Желая ти достатъчно да загубиш, за да оцениш това което имаш!
Желая ти достатъчно “Здравей!”, за да ти даде сили за последното “Довиждане!”
Автор – Боб Пъркс
By marianaBak This photo is © All Rights Reserved

Recently I overheard a father and daughter in their last moments together. They had announced her departure and standing near the security gate, they hugged and he said, „I love you. I wish you enough.“ She in turn said, „Daddy, our life together has been more than enough. Your love is all I ever needed. I wish you enough, too, Daddy.“
They kissed and she left. He walked over toward the window where I was seated. Standing there I could see he wanted and needed to cry. I tried not to intrude on his privacy, but he welcomed me in by asking, „Did you ever say goodbye to someone knowing it would be forever?“
„Yes, I have,“ I replied. Saying that brought back memories I had of expressing my love and appreciation for all my Dad had done for me. Recognizing that his days were limited, I took the time to tell him face to face how much he meant to me.
So I knew what this man experiencing.
„Forgive me for asking, but why is this a forever goodbye?“ I asked.
„I am old and she lives much too far away. I have challenges ahead and the reality is, the next trip back would be for my funeral,“ he said.
When you were saying goodbye I heard you say, „I wish you enough.“ May I ask what that means?“
He began to smile. „That’s a wish that has been handed down from other generations. My parents used to say it to everyone.“ He paused for a moment and looking up as if trying to remember it in detail, he smiled even more.“When we said ‘I wish you enough,’ we were wanting the other person to have a life filled with just enough good things to sustain them,“ he continued and then turning toward me he shared the following as if he
were reciting it from memory.


I wish you enough sun to keep your attitude bright.
I wish you enough rain to appreciate the sun more.

I wish you enough happiness to keep your spirit alive.

I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much 
bigger.
I wish you enough gain to satisfy your wanting.

I wish you enough loss to appreciate all that you possess.

I wish enough „Hello’s“ to get you through the final „Goodbye.“

He then began to sob and walked away.

My friends, I wish you enough!
by  Bob Perks
By marianaBak This photo is © All Rights Reserved

0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
-------------