сряда, 4 април 2012 г.

Красиви порцеланови сервизи за чай ♥ Beautiful Porcelain Tea Sets


Красивата колекция от съвременен фин порцелан представена от Heinrich Wang, ще бъде показвана  на La Triennale di Milano от 17 до 22 април 2012 г.. "Уникалният стил на колекцията превъзхожда световните модни тендеснции и обхваща както увереността на новия век, така и духа на древните цивилизации." Wang препраща към китайската философия, легенди и символи в творбите си и повдига въпроси за вътрешния мир, просветление и самоусъвършенстване. "


Beautiful collection of contemporary fine porcelain sets by Heinrich Wang that will be shown at La Triennale di Milano from April 17 to 22, 2012. “The unique style of the collection transcends global fashion boundaries and embraces both the confidence of a new century and the spirit of an ancient civilization.” Wang refers to Chinese philosophy, legends and symbols in his works and ‘raises the issues of inner peace, enlightenment and self-improvement.” 


0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
-------------