четвъртък, 4 август 2011 г.

ПЛИСКА - КОМПЛЕКС „ГОЛЯМА БАЗИЛИКА” ♥ Old Basilica in First Bulgarian Capital Pliska


Old Basilica in First Bulgarian Capital Pliska

Комплексът представлява важен паметник на ранносреновековната българска култура от нейния християнския период (втората половина IX - средата на XI в.). На площ от над 20 дка., оградена и защитена с висока около 4 м. каменна стена със зъвери, тук се разполагат т. нар. Голяма базилика, Архиепископската резиденция, първият Български манастир. 

Old Basilica in First Bulgarian Capital Pliska

Преди изграждането на базиликата на това място е съществувал Раннохристиянски комплекс - мартириум, съставен от кръстовиден храм и кладенец-аязмо. По време на неуспешния бунт на привържениците на езичеството (865г.) мартирият бил разрушен. В знак на тържеството на християнството в България княз Борис - Михаил станал ктитор за изградения на мястото на мартирият нов храм. 
Голямата базилика била завършена около 875 г. Със своите внушителни размери ( 99/30 м.) и сложна структура тя се нарежда сред най-големите катедрали в ранносредновековна Европа. В продължение на около 250 години изпълнява функциите едновременно на катедрален храм, княжеска, архиепископска и манастирска църква и е средище на духовно-религиозния живот в столицата Плиска и ранносредновековна България. В севрния двор е проучен жилищен дворец, на запад от него баня с хипокауст. 

Old Basilica in First Bulgarian Capital Pliska

На юг от базиликата е проучена триделна сграда, в която са се помещавали дидаскалейон (училище) и скрипторий. Тук вероятно са работели приетите през 886 г. от княз Борис - Михаил ученици на Кирил и Методий, положили началото на Плискавско - Преславската книжовна школа на славянския език. Манастирските помещения заемат двора на север от резиденцията. Централно място заемат кухнята и трапезарията. В източното крило на двора се намира двуетажна сграда с 10 еднакви помещения - килии, в които живеели монасите. В средата на двора е големият манастирски кладенец, а в съседство с него - втората баня, която е вила с хипокауст и кръстокуполна конструкция. Некропол с гробове на членове на монашеското братство е проучен в двора на югозапад от базиликата. Светски некропол с гробове на аристократи е изследван пред апсидите на базиликата.

Old Basilica in First Bulgarian Capital Pliska

The Great Basilica of Pliska (Bulgarian: Голяма базилика в Плиска, Golyama bazilika v Pliska) is an architectural complex in Pliska, the first capital of the First Bulgarian Empire (7th–9th century), which includes a cathedral, an archbishop's palace and a monastery. Completed around 875, the basilica was the largest Christian cathedral in medieval Southeastern Europe outside Constantinople, with an area of 2,920 square metres (31,400 sq ft)
The basilica was built at the place of what is known as the Cross-shaped Mausoleum, an older religious building that is thought by some researchers to be an unknown kind of Bulgar heathen temple. According to the Shumen architectural museum's research, an early Christian martyrium that included a cross-shaped church and a holy spring also existed at that place. The martyr buried there is thought to be Enravota, the first Bulgarian saint. The martyrium is thought to have been destroyed in 865 during the failed rebellion of the heathens in the wake of the Christianization of Bulgaria. Other researchers, however, regard the cross-shaped remains as a mausoleum of early Bulgarian rulers.
The archbishop's residence lay to the north and south of the basilica: the northern yard hosted a residential building, with a bath with a hypocaust lay to the west of it. The building to the south of the cathedral accommodated a school (didascalion, from Greek διδασκαλεῖον) and a scriptorium. Two necropoleis are located in the vicinity of the complex: a monastical necropolis lies to the southwest of the church, while a secular one intended for nobles was unearthed in front of the basilica's apse. The yard north of the basilica also accommodated monastical buildings with a kitchen and a dining room. The eastern part of the yard was allocated for a residential building with ten identical monastical cells. Another bath with a hypocaust, a cross-shaped one, and a well lay in the centre of that yard.


 *images marianaBak by Krasivo0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
-------------